Fiskeavdelingen har som målsetting å forhindre at
Skjebergs fiskevann dør p.g.a.sur nedbør, og har særlig konsentrert seg om Oppsjø,
Nordre Murtjern
og Galtetjern. I disse vannene blir det kalket en gang i året.
Avdelingen arrangerer fisketurer og konkurranser,bl.a. Isesjøkongen, og en del andre aktiviteter.
Fiskeavdelingen har aktivitetskveld annenhver mandag, medlemer og alle som
vurderer å bli medlem er velkommen. På aktivitetskvelden lager vi ruser,
kniver, bygger stenger, binder fluer, støper sluker og søkker o.s.v.

Har du lyst til å være med på vår E-mail liste fiske@www.skjebergojff.no og få tilsendt all info om fiske som
vi i fiskeavdelingen sender ut ? Klikk her og skriv i mailen: subscribe fiske
(ikke skriv i subject / emne linjen)