aktivitet

Skjeberg Skytterlag har trening på elgbanen på Solberg
hver mandag fra åpningen i april og frem til elgjakta starter.